u kontekstu cjeloživotnog učenja u tuzlanskom kantonu

More Website Templates at TemplateMonster.com!

Vlada FBiH: Utvrđen Nacrt zakona o principima obrazovanja odraslih u FBiH

 

Propise za provođenje ovog zakona trebaju provesti nadležna kantonalna ministarstva obrazovanja donošenjem svojih zakona o obrazovanju odraslih ili usklađivanjem postojećih s njegovim odredbama, kao i donošenjem podzakonskih akata nakon usvajanja zakona u roku od šest mjeseci. 

Nacrt zakona predstavlja realizaciju zaključka donesenog na 16. sjednici Koordinacije ministara obrazovanja i nauke FBiH, održanoj 13.2.2013. godine u Sarajevu, o formiranju Radne grupa za izradu modela zakona o obrazovanju odraslih u FBiH. 

Kako bi ponuđeni tekst bio što kvalitetniji, u njegovu pripremu bili su uključeni predstavnici kantonalnih ministarstava obrazovanja, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Privredne komore FBiH, Obrtničke komore FBiH, Federalnog ministarstva finansija, Udruženja poslodavaca FBiH, Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH, Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, kao nevladinih organizacija koje se bave obrazovanjem odraslih, te vanjski eksperti. 

Zakonsko uređenje oblasti obrazovanja odraslih dio je opsežnih aktivnosti na teritoriji cijele BiH i inicirale su ga institucije BiH i FBiH. S obzirom na to da je Programom rada Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za 2013. godinu predviđeno donošenje Nacrta zakona o principima obrazovanja odraslih u FBiH, ovo ministarstvo je izradilo tekst zakona kojim se uređuje oblast obrazovanja odraslih na principu cjeloživotnog učenja, jačeg povezivanja socijalnih partnera i veće mobilnosti radne snage. 

Kako je obrazloženo, oblast obrazovanja i obuke odraslih se u FBiH već razvija, pojavljuju se centri i ustanove koje nalaze svoje tržišno mjesto koje stvara potražnja polaznika. 

S druge strane je sporost sistema da odgovori na novonastale potrebe tržišta rada i poslodavaca. Nedostaju sistemska rješenja kako bi se ova oblast uredila što se, prije svega, ogleda u donošenju odgovarajućih zakona obrazovanja odraslih. 

U skladu s evropskim načelima i zakonima i Evropskoj povelji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih dio su jedinstvenog obrazovnog sistema, a razlozi za donošenje zakona o principima obrazovnja odraslih u FBiH vezani su za harmonizaciju stanja u toj oblasti u kantonima FBiH. 

Ciljevi ovog propisa su i stvaranje osnova za održivi društveno-ekonomski razvoj na lokalnom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou, povećanje profesionalne mobilnosti i fleksibilnosti radno aktivnog stanovništva, smanjenje siromaštva, ostvarenje jednakosti, socijalna uključenost i međugeneracijska solidarnost, unapređenje kvaliteta života - osobnog, porodičnog, prirodnog i socijalnog okruženja, razvijanje demokratije, interkulturalnosti i tolerancije, te omogućavanje integracija u evropski društveni i ekonomski prostor uvažavajući evropske obrazovne okvire, saopćeno je iz Ureda z aodnose s javnošću FBiH. 

 

 

 

 

Publikacije

Centar zaobrazovanje

>>
Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Zakon oobrazovanju

Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta TK

Ovaj projekat finansira Evropska unija