u kontekstu cjeloživotnog učenja u tuzlanskom kantonu

More Website Templates at TemplateMonster.com!

Novosti

Obrazovanje odraslih u funkciji promovisanja mira, prevencije konflikta i borbe protiv ksenofobije

Jedna od aktivnosti Udruženja BOSPO u okviru projekta „Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u TK“ je i praćenje zbivanja u ovoj oblasti i uspostava saradnje s drugim organizacijama koje se bave obrazovanjem odraslih.

Održan drugi sastanak Radne grupe

Drugi sastanak Radne grupe, formirane u okviru projekta „Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog ucenja u TK“ održan je u Tuzli 11.11.2014.g.

Održan prvi od šest sastanaka Radne grupe

U nastavku aktivnosti u okviru projekta „Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u TK“, Udruženje BOSPO organizovalo je prvi od šest sastanaka Radne grupe, čiji članovi su predstavnici TK Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, TK Službe za zapošljavanje, Udruženja, Centara za obrazovanje odraslih i stručnjaka iz oblasti pedagogije.

PRINCIPI I STANDARDI OBRAZOVANJA ODRASLIH U BiH

Dokaz da se obrazovanju odraslih pridaje sve veća pažnja i da vlasti na različitim nivoima u BiH priznaju važnost kontinuiranog obrazovanja odraslih osoba je i objavljivanje dokumenta pod nazivom „Principi i standardi obrazovanja odraslih u BiH“. Dokument je objavio Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja. Dokument možete pogledati ovdje >>.

Konferencija za novinare: Kampanja „Obrazovanje odraslih – saznajte više!“

Konferencijom za novinare, održanom u „Međunarodnoj galeriji portreta“ u Tuzli, u okviru projekta „Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Tuzlanskom kantonu“, BOSPO i Centar za obrazovanje odraslih su zvanično pokrenuli informativnu kampanju pod nazivom „Obrazovanje odraslih – saznajte više!“.

Vlada FBiH: Utvrđen Nacrt zakona o principima obrazovanja odraslih u FBiH

Vlada FBiH: Utvrđen Nacrt zakona o principima obrazovanja odraslih u FBiH

Druga javna debata (saznajte više >>)

Javna debata na temu “Praksa i obrtnička zanimanja”.

Prva javna debata (saznajte više >>)

Javna debata na temu  „Važnost razvoja poduzetničkog obrazovanja u funkciji ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja"

Sastanak s predstavnicima Obrtničke komore Tuzlanskog kantona (više >>)

Saradnja Obrtničke komore i Udruženja BOSPO u sprovedbi postojećeg BOSPO-ovog projekta "Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u TK"

Treći informativni sastanak (saznajte više >>)

Treći informativni sastanak, planiran u okviru projekta, održan je 11.12..2013., u Tuzli, u zgradi Privredne komore TK. Fokus ovog sastanka su bili poslodavci sa područja cijelog Tuzlanskog kantona i trenutni trendovi na tržištu rada.

Treći informativni sastanak (saznajte više >>)

Treći informativni sastanak, planiran u okviru projekta, održan je 11.12..2013., u Tuzli, u zgradi Privredne komore TK. Fokus ovog sastanka su bili poslodavci sa područja cijelog Tuzlanskog kantona i trenutni trendovi na tržištu rada.

Drugi informativni sastanak (saznajte više >>)

Centar za obrazovanje odraslih Gračanica i BOSPO Tuzla su dana 31.10.2013. održali drugi informativni sastanak u okviru projekta. Sastanak je održan u hotelu „Tilia“ u Gračanici. Tema sastanaka je bila „Sistem obrazovanja i organizacija nastave za odrasle“. Cilj sastanaka je bio da se podstakne socijalni dijalog na temu obrazovanja odraslih iz perspektive obrazovnih institucija.

Prvi informativno – koordinacioni sastank (saznajte više >>)

U cilju podrške nadogradnji postojećih nastojanja u oblasti obrazovanja odraslih i inicijativa vezanih za cjeloživotno učenje, Udruženje BOSPO iz Tuzle, u partnerstvu sa Centrom za obrazovanje odraslih, organizovali su u okviru projekta prvi informativno – koordinacioni sastank koji je održan 18. septembra 2013. godine sa početkom u 11 sati u hotelu “Tuzla” u Tuzli.

Početak provedbe projekta (saznajte više >>)

U cilju podrške nadogradnji postojećih nastojanja u oblasti obrazovanja odraslih i inicijativa vezanih za cjeloživotno učenje, Udruženje BOSPO iz Tuzle, u partnerstvu sa Centrom za obrazovanje odraslih iz Gračanice, započelo je provedbu novog projekta, koji finansira Evropska unija, pod nazivom „Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Tuzlanskom kantonu“.

Publikacije

Centar zaobrazovanje

>>
Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Zakon oobrazovanju

Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta TK

Ovaj projekat finansira Evropska unija