u kontekstu cjeloživotnog učenja u tuzlanskom kantonu

More Website Templates at TemplateMonster.com!

Treći sastanak Radne grupe

 

Dana 26.01.2015. održan je treći sastanak Radne grupe, formirane u okviru projekta „Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u TK“. Svrha trećeg po redu sastanka Radne grupe je bila diskusija o nacrtu Analize stanja u oblasti obrazovanja odraslih u TK, kao i smjernice i pripreme za izradu nacrta Strategije obrazvanja odraslih u TK.


Publikacije

Centar zaobrazovanje

>>
Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Zakon oobrazovanju

Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta TK

Ovaj projekat finansira Evropska unija