u kontekstu cjeloživotnog učenja u tuzlanskom kantonu

More Website Templates at TemplateMonster.com!

6. SASTANAK RADNE GRUPE

 

Održan je 6. ujedno i zadnji sastanak Radne grupe u okviru projekta „Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Tuzlanskom kantonu“. Na sastanku su članovi radne grupe, sa konsultanticom Dr. Mirjanom Mavrak, profesoricom na Univerzitetu u Sarajevu, dali finalne prijedloge i komentare na strateške dokumente: „Analiza trenutnog stanja u oblasti obrazovanja odraslih u Tuzlanskom kantonu“ i „Prijedlog strategije obrazovanja odraslih u Tuzlanskom kantonu za period 2015-2020“, koje smo zajednički pripremali u proteklih 6 mjeseci.


Publikacije

Centar zaobrazovanje

>>
Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Zakon oobrazovanju

Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta TK

Ovaj projekat finansira Evropska unija